Obavijest o provedbi postupka javnog nadmetanja
26 listopada, 2023.

Udruženje za razvoj kulture “URK” provodi javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izradu web aplikacije za praćenje projekata u sklopu provedbe projekta “Pro-NGO – kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena” financiranog u okviru programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Projekt Pro-NGO – kvalitetnijim upravljanjem do društvenih promjena podržan je s 200.000€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Cilj javnog nadmetanja je putem otvorenog, nediskriminirajućeg, objektivnog i konkurentnog postupka, odnosno primjenom načela javne nabave osigurati izradu web aplikacije sukladno propisanim uvjetima i zahtjevima u Dokumentaciji za nadmetanje.

Stoga URK poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu u za to otvorenom roku, a u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje. Dokumentaciju i sve potrebne priloge možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 3.11.2023. godine u 17:00 sati.
Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronička ponuda pristigne na adresu elektroničke pošte nabava@urk.hr do roka za otvaranje ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 44.000,00 EUR bez PDV-a.