Search
Close this search box.
Močvara traži: Voditelja_icu financija i administracije
21 lipnja, 2023.

Udruženje za razvoj kulture „URK“ je neprofitna udruga građana koja vodi kultni alternativni Klub Močvara kao društveno-kulturni centar s prepoznatljivim programom i profiliran kao siguran prostor za različitost i uključivanje, organizira Human Rights Film Festival u suradnji s Multimedijalnim institutom, održava neformalne edukacije zapostavljenih tema i vještina, sudjeluje u domaćim i međunarodnim mrežama civilnog društva i aktera u kulturi (Clubture, Operacija Grad, Mreža mladih Hrvatske, Upgrade, Trans Europe Halles, Scenergies, Liveurope, EEnlarge Europe, Udruga koncertnih Promotora – Promo…), njeguje prepoznatljiv vizualni identitet, uključuje mlade u rad putem volonterskog programa te razvija i promovira društveno poduzetništvo.

Radno mjesto Voditelja/ice financija i administracije podrazumijeva obavljanje administrativnih poslova, izrade financijskih izvještaja i upravljanje financijama za udrugu Udruženje za razvoj kulture “URK” i trgovačko društvo Močvara d.o.o. koje je u vlasništvu URK-a. Pozicija je otvorena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta Voditeljice financija i administracije, ali je tendencija organizacije da osoba ostane zaposlena i nakon tog perioda.

Voditelj/ica finacija i administracije – opis radnog mjesta

Administrativni poslovi

 • nadgleda sve aspekte opće koordinacije ureda i financijskog poslovanja Udruge
 • surađuje s relevantnim institucijama i partnerima (knjigovodstvo, HZZ, HZZO, MIP, Porezna uprava…)
 • vodi opću komunikaciju Udruge s korisnicima, kupcima i dobavljačima
 • obavlja koordinaciju poslova i dostavu dokumentacije računovodstvenom servisu
 • rješava administrativne poslove s bankom
 • redoviti odlasci u poštu, banku i druge institucije
 • vodi evidenciju o materijalnom i financijskom poslovanju te pismohranu Udruge
 • kontrolira, izdaje i priprema ulaznu i izlaznu dokumentaciju za knjiženje za knjigovodstvo
 • izrađuje izlazne ponude, račune, refundacije te e-račune
 • izrađuje putne naloge/loko vožnje
 • pomaže voditeljima projekata u provedbi projektnih i programskih zadataka
 • priprema i šalje dopise
 • arhivira svu dokumentaciju u elektronsku i fizičku arhivu Udruge
 • vodi brigu o imovini Udruge: koordinacija inventure, označavanje dugotrajne imovine i sl.
 • redovno prati propise i zakonitosti rada Udruge
 • izrađuje narudžbenice i priprema ugovore u skladu sa pravilnikom za javnu nabavu
 • vodi evidenciju bjanko zadužnica

Upravljanje financijama i izrada financijskih izvješća

 • vodi tablicu praćenja troškova i vrši plaćanja
 • priprema plan plaćanja i plaća ulazne račune
 • vodi blagajnu
 • vodi autorske ugovore 
 • vodi registar GDPR izjava
 • prati evidencije danih i primljenih jamstava
 • priprema upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prošlu godinu
 • izrađuje financijski izvještaj Udruge za pojedine projekte
 • koordinira izradu Godišnjeg izvještaja o radu Udruge;
 • izrađuje financijski plan Udruge te rebalans financijskog plana
 • Priprema prijedlog financijskog plana za iduću godinu te daje na usvajanje godišnje financijsko izvješće za proteklu godinu 

Administrativno upravljanje ljudskim resursima

 • priprema evidencije radnog vremena i dostava evidencije računovodstvu
 • dostava bolovanja i zahtjeva za povrat HZZO-u
 • priprema odluka o godišnjem odmoru
 • dostava obračunskih lista na potpis radnicima
 • izrađuje autorske ugovore/ugovore o djelu/ugovore o suradnji
 • izrađuje potvrde o sudjelovanju, volontiranju i slično

Za ovo radno mjesto potrebne su sljedeće kvalifikacije, znanja i vještine:

 • odgovarajuće radno iskustvo na poziciji administratora sa sličnim poslovima kako je navedeno za opis posla i/ili poslovima u financijama u trajanju od najmanje 1 godine
 • minimalno srednja stručna sprema
 • odlično poznavanje hrvatskog jezika i poslovnih formi
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • odlična informatička pismenost, samostalni rad u standardnim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet…)
 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • sposobnost primjene novih znanja i vještina
 • učinkovito upravljanje vremenom
 • sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • osobna odgovornost, organiziranost, proaktivnost i samostalnost
 • kritičko razmišljanje, orijentiranost k učenju i usavršavanju

POŽELJNI UVJETI

 • poznavanje dinamike rada na projektima
 • informiranost o principima financijskog i nefinancijskog izvještavanja
 • poznavanje još jednog stranog jezika je prednost
 • napredno poznavanje rada na računalu
 • pismo preporuke

Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.

Vrsta zaposlenja: rad u punom radnom vremenu, na određeno (15 mjeseci), s mogućnošću produženja ugovora (ovisno o financijskim mogućnostima organizacije), uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci. Očekivani početak rada je krajem kolovoza 2023. godine.

Lokacija rada: Klub Močvara, Trnjanska struga 34, 10000 Zagreb


Prijavi obavezno priložiti:

 • Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju i kompetencije kroz praktične primjere/iskustvo
 • Kontakt jedne osobe za preporuku o dosadašnjem radu. Kontakt treba sadržavati: ime i prezime osobe, ako postoji naziv institucije/organizacije u kojoj radi, e-mail adresu osobe i broj telefona/mobitela na koji se osoba može kontaktirati.

Prijavu je potrebno poslati najkasnije do 10.7.2023. na e-mail: ivana@mochvara.hr s naznakom “Prijava za radno mjesto Voditelja/ice financija i administracije”.

Nakon obrade zaprimljenih prijava, bit će organiziran razgovor i dodatne provjere sposobnosti i vještina s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja. Više informacija će odabrani kandidati/kinje dobiti elektroničkom poštom. Razgovori su mogući i prije navedenog roka završetka natječaja.

Slanjem životopisa i motivacijskog pisma slobodno i izričito dajete privolu URK-u, Trnjanska struga 34, OIB 71367203326 kao voditelju zbirke osobnih podataka, da Vaše osobne podatke može obrađivati i koristiti u svrhu prijave na slobodno radno mjesto Voditelj/ica financija i administracije.