Search
Close this search box.
Intervju: Mart Avi
24 travnja, 2023.

Uoči koncerta 25.4.2023., popričali smo s Mart Aviem! Mart Avi je poput samuraja sumraka modernog popa, čija je vještina postajala sve uglađenija sa svakim novim albumom. Odrastao je u malom estonskom selu po imenu Vara (“blago” na engleskom), poigravajući se zahrđalim ostacima iz njegove marljive prošlosti koja je kasnije dovela do stvaranja vrste glazbe nigdje-negdje, mapiranja neistraženih teritorija sadašnjeg popa.

Pitanja postavljala: Laura Tandarić
Odgovarao: Mart Avi
Prijevod: Martina Glumac (Volontiram u Močvari)

Hej Mart, drago nam je što ćeš 25.4. nastupati kod nas u Močvari. Za početak, možeš li se ukratko predstaviti zagrebačkoj publici?
Drago mi je! Donijet ću vam radost i pobuditi mozak.

Prije nekoliko tjedana nastupao si na MENT-u. Kako je to prošlo? Jesi li ikada prije svirao na području bivše Jugoslavije?
Svirao sam u Sloveniji i Srbiji. Također, pratim NBA od ranog djetinjstva tako da sam upoznat s balkanskim zemljama putem njihovih poznatih igrača. Što se tiče Hrvatske, upoznat sam s tragedijom Petrovića, a tko bi ikada mogao zaboraviti Kukoča. Kao klinac imao sam njegov košarkaški karton s komadom bijelog dresa. Bio sam sretan kao psić kada sam to izvadio iz booster paketa koji sam kupio s rođendanskim novcem.

Pronašla sam informaciju da si odrastao u estonskom selu Vara. Kako je to utjecalo na tvoj glazbeni put?
To mi je dalo želju da pobjegnem! Inače bih još uvijek pijuckao loše pivo na uglu dućana nakon teškog rada u polju.

Odakle crpiš inspiraciju za estetsku prezentaciju svoje glazbe?
Uglavnom iz najnaprednijeg audio-vizualnog medija koji naša kultura nudi, odnosno iz filma.Kakvo je trenutno stanje nezavisne estonske glazbene scene? Po čemu se razlikuje od ostatka europske underground scene?
Stimulativno je, zasigurno u najboljem stanju dosad. Svi istaknuti estonski izvođači poprilično se međusobno razlikuju. Zbog niske naseljenosti, manje je prostora za uniformirane žanrovske scene što omogućava individualnosti da zablista, a sam noćni život čini stilski različitim.

Da možeš nastupiti bilo gdje, gdje bi to bilo i zašto?
Upravo sam se vratio s plivanja zbog čega sada razmišljam o sviranju pod vodom.

Što slušaš u zadnje vrijeme? Imaš li neku guilty pleasure pjesmu za koju ljudi nikada ne bi rekli da ju puštaš kod kuće?

Otkako je Ryuichi Sakamoto preminuo uglavnom ponovo slušam njegove samostalne albume. Bio je jedan od najboljih. Ne vjerujem u guilty pleasure – dobro je ono što je dobro.

Koji su tvoji planovi za budućnost?
Da budem ispred budućnosti te iznenadim čak i samog sebe.

Imaš li kakav savjet za mlade glazbenike koji nemaju dovoljno hrabrosti popeti se na pozornicu?
Ako je to nešto što želite radite, počnite odmah i razvijajte se u tom procesu.

Koncert je podržan od strane Liveurope mreže. Mreža Liveurope sufinancirana je kroz program Kreativne Europe Europske unije.

▬▬▬
Questions: Laura Tandarić
Answers: Mart Avi

Hey Mart, we are glad that you will perform at our place in Močvara on 4/25. To begin with, could you briefly introduce yourself to the Zagreb audience?
Drago mi je! I shall bring you joy and tingle your brain.

A few weeks ago you performed at MENT. How did that go? Have you ever played in the territory of the former Yugoslavia before?
I’ve played in Slovenia and Serbia. I’ve followed the NBA from an early age so the Balkan countries tend to resonate with me via their respective ballers. In the case of Croatia I’m familiar with the tragedy of Petrović, and who could ever forget Kukoč. As a kid I had his basketball card with a piece of white jersey attached. I was happy as a puppy when I pulled that from the booster pack I bought for my birthday money = )

I found the information that you grew up in the Estonian village “Vara”. How did it affect your musical path?

It gave me an urge to get away! Otherwise I’d still be sipping lousy beer on the shop corner after some heavy work at the fields.

Where do you get the inspiration for the aesthetic presentation of your music?
Mostly from the most advanced audio-visual medium our culture has to offer, which is cinema.What is the current state of the independent Estonian music scene? What is the main thing that would differentiate it from the rest of the European underground scene?
It’s stimulating, possibly in the best state it ever has been. All Estonian acts that stand out are rather different from each other. Due to the low population, there’s less space for uniformed genre-based scenes, which helps for individuality to shine and makes the nightlife more diverse stylewise.

If you could perform anywhere, where would it be and why?
I just came from swimming, which now makes me think of playing underwater.

What have you been listening to lately? Do you have a guilty pleasure song that people would never say you’d play at home?
Since the passing of Ryuichi Sakamoto, I’ve been mostly re-visiting his solo records. He was one of the best. I don’t believe in guilty pleasures – what feels good is good.

What are your plans for the future?
To be ahead of the future and surprise even myself.

Do you have any advice for a young musician who still doesn’t have enough courage to set foot on the stage?
If you want to do it then start doing it right away and evolve in the process.